Programm Muzikali tal-Festa

28 ta’ Mejju

Programm Annwali tal-Banda San Guzepp matul il-gimgha tal-festa. Il-Banda tkun taht id-direzzjoni tas-Surmast Direttur Mro. Reno Busuttil. Bhal kull sena hemm programm varjat li zgur ser jinzel tajjeb ma’ kulhadd fejn b’hidma kollettiva bejn is-Surmast, l-Assistent Surmast, solisti u bandisti tal-post certi li ha jkollna prodott li jixraq il-festa kbira taghna. Kullhadd mistieden ikun bilqeghda fid-8:45PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *