Marc tal-Gimgha

31 ta’ Mejju

L-Ghaqda Muzikali San Guzepp Hal Ghaxaq flimkien mal-Kummissjoni Zghazagh San Guzepp Hal Ghaxaq tistidinkom ghal dan il-marc grandjuz u appuntament annwali fil-festi Maltin.

Il-Banda San Guzepp taghmel dan il-marc bid-dimostrazzjoni tal-istatwa ta’ San Guzepp li jibda fid-9:00PM. Ezattament wara fid-9:15PM jibda spettaklu pirotekniku mill-kamra tan-nar taghna. Il-marc jasal il-pjazza fl-10:30PM bi briju kbir mtellgha miz-zghazagh Guzeppini.

Ezattament wara l-marc jibda spettaklu awdjoviziv imtella mill-Kummissjoni Zghazagh fejn sorprizi ma jonqsux. Wara ikun hemm briju kbir flimkien ma DJ Ryan Spiteri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *