Lacrimosa

11th April 2019 – Gimgha Mqaddsa 2019

Ghal zmien il-Gimgha Mqaddsa, l-Ghaqda Muzikali San Guzepp ta’ Hal Ghaxaq tipprezenta, LACRIMOSA. Programm ta’ muzika sagra u funebri nhar il-Hamis 11 ta’ April 2019 gewwa l-Knisja Parrokjali ta’ Hal Ghaxaq fis-7:30PM taht id-direzzjoni tas-surmast direttur Mro. Reno Busuttil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *