Ikla Annwali Tal-Festa

24 ta’ Mejju

L-Ikla tal-Festa nhar il-Gimgha 24 ta’ Mejju fil-Pjazza ta’ Hal Ghaxaq bis-sehem ta’ Renato u Odessa. Prezz huwa ta’ €15 il-kbar u €8 iz-zghar. L-ewwel platt ghagin, it-tieni platt laham taz-ziemel jew majjal jew tigieg jew hut u dezerta. Inbid u luminata inkluzi. Inheggukhom tattendu bi hgarkom ghal din l-attivita. Biljetti minghand il-membri tal-Kumitat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *