Hrug min-Nicca u Festa Tfal

27 ta’ Mejju

Wara l-quddies ta’ 6:30PM nassistu ghall-Hrug min-Nicca tal-istatwa devota ta’ San Guzepp qalb il-kant tal-innijiet u c-capcip tal-idejn.

Wara li l-istatwa devota ta’ San Guzepp titpogga fuq il-bradella u l-bankun jinghata bidu ghal Festa Tfal 2019 fejn ghal l-ewwel darba ser isir manifestazzjoni bi statwa ta’ San Guzepp ghat-tfal Ghaxqin kollha li jixtiequ jiehdu sehem. Dan kollu ser ikun akkumpanjat mill-Banda San Guzepp ta’ Hal Ghaxaq.

Kif tispicca din il-manifestazzjoni jitkompla l-marc tal-Hrug min-Nicca li jasal lura l-pjazza fl-10PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *