sedutagenerali2020

9 ta' Frar 2020

Seduta Generali

Seduta Generali nhar il-Hadd 9 ta' Frar fid-9:00 ta' filghodu gewwa l-Kazin tas-socjeta taghna.

Agenda -

  1. Qari u approvazzjoni tas-seduta generali 2018.
  2. Rendikont tas-sena finanzjarja minn Settembru 2017 sa Dicembru 2019.
  3. Rendikont amministrattiv minn Settembru 2017 sa Dicembru 2019.
  4. Proposti mresqa mis-soci.
  5. Proposti ghal emendi f' lis-status.
Copyright © 2020 Għaqda Mużikali San Ġużepp Għaxaq | VO/0323 | 81, Il-Meravilja, Triq Santa Marija, Għaxaq GXQ1740