musicshowcase

21 ta' Marzu 2020

Music Showcase

Music Showcase nhar il-21 ta' Marzu 2020 gewwa l-Kazin San Guzepp. Attivita sabiha fejn l-allievi tas-socjeta taghna isemmghu l-hiliet taghhom.

Copyright © 2020 Għaqda Mużikali San Ġużepp Għaxaq | VO/0323 | 81, Il-Meravilja, Triq Santa Marija, Għaxaq GXQ1740