iklajannar

31 ta' Jannar 2020

Ikla bejn il-Hbieb | Jannar 2020

Ikla bejn il-Hbieb ghax-xahar ta' Jannar
L-ewwel platt - Ghagin
It-tieni platt - Ghazla bejn Hut, Tigieg, Ziemel jew Majjal
Dezerta

Post - Ghaqda Muzikali San Guzepp Hal Ghaxaq
Prezz - €15 Kbar €8 Zghar

Ghal bookings ghamlu kuntatt mal-membri tal-Kummissjonijiet Guzeppini jew Kumitat Centrali.

Copyright © 2020 Għaqda Mużikali San Ġużepp Għaxaq | VO/0323 | 81, Il-Meravilja, Triq Santa Marija, Għaxaq GXQ1740