event-poster1

14 ta' Frar 2020

Et Quinque Victimarum

Akkademja Muziko-Letterarja mill-Banda San Guzepp Hal Ghaxaq nhar l-14 ta' Frar 2020 fis-7:30pm taht id-direzzjoni tas-surmast Reno Busuttil. Kuncert fl-okkazjoni tal-50 anniversarju mid-dizgrazzja tal-kamra tan-nar San Guzepp taht il-patrocinju tal-President tar-Repubblika ta' Malta, l-Eccelenza tieghu George Vella gewwa l-Knisja ta' Hal Ghaxaq.

Copyright © 2020 Għaqda Mużikali San Ġużepp Għaxaq