Wirja “Xbihatek Meqjuma”

15-20 ta' Marzu 2020

Servizz Mill-Banda San Guzepp Hal Ghaxaq | Rabat

16 ta' Marzu 2020

Coffee Morning

17 ta' Marzu 2020

Music Showcase

21 ta' Marzu 2020

Sparatura fuq il-Plattini

29 ta' Marzu 2020

____________

PAST EVENTS

Et Quinque Victimarum

15 ta' Frar 2020

Seduta Generali

9 ta' Frar 2020

Ikla bejn il-Hbieb | Jannar

31 ta' Jannar 2020

Copyright © 2020 Għaqda Mużikali San Ġużepp Għaxaq | VO/0323 | 81, Il-Meravilja, Triq Santa Marija, Għaxaq GXQ1740