Eurovision Pasta Night

16 ta’ Mejju

Eurovision Pasta Night gewwa l-Kazin taghna nhar il-Hamis 16 ta’ Mejju. Ser tintwera s-semifinali tal-Eurovision fuq Big Screen u jkollna ukoll pasta buffet ta’ 4 tipi ta’ Ghagin. Prezz €10 il-kbar u €7 it-tfal li jinkludi appetizers, pasta buffet u dezerta. Inbid u luminata inkluzi. Ejjew ha naghtu s-support taghna lil Malta u nibdew ic-celebrazzjonijiet tal-festa flimkien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *