Servizz tal-Banda fiz-Zejtun

It-Tlieta 16 ta' Gunju 2015

Il-Banda taghna ser taghmel marc mat-toroq taz-Zejtun fl-okkazzjoni tal-...

Aqra aktar..

Servizz tal-Banda fiz-Zurrieq

It-Tnejn 20 ta' Lulju 2015

Il-Banda San Guzepp giet mistiedna ghal sena ohra fiz-Zurrieq ghall-festa ...

Aqra aktar..

Servizz tal-Banda f' Hal Lija

L-Erbgha 5 t' Awwissu 2015

Il-Banda taghna ser taghmel marc mat-toroq ta' Hal Lija fl-okkazzjoni tal-...

Aqra aktar..

Programm tal-Festi Esterni

Mahruga fl-1 ta' Mejju 2015

Il-Kumitat jippubblika l-programm t' Attivitajiet tal-Festi Esterni ...

Aqra aktar..

Kompetizzjoni Ritratti

Mahruga fil-28 ta' Mejju 2014

Is-Socjeta' qed tistieden lill-fotografi li huma nteressati sabiex jibghatu ...

Aqra aktar..

Rekord Nazzjonali

Mahruga fil-15 ta' Mejju 2014

Il-Kamra tan-Nar San Guzepp ta' Hal Ghaxaq ser tkun qed taghmel attentat...

Aqra aktar..

Sabiex tkun tista' tiskenja dawn il-QR Codes, nizzel din l-applikazzjoni ghall-apparat elettroniku tieghek.

Uza l-apparat elettroniku tieghek u skenja dan il-QR Code sabiex taccessa il-Pagna ta' Facebook.

Uza l-apparat elettroniku tieghek u skenja dan il-QR Code sabiex taccessa il-Pagna ta' YouTube.

Vidjos - Piroteknika

Imtella' fl-14 ta' Gunju 2015


Ara aktar..

Vidjo - Marc tal-Hadd

Imtella' fl-14 ta' Gunju 2015


Ara aktar..

Vidjo - Armar 2015

Imtella' fl-14 ta' Gunju 2015


Ara aktar..

L-ahhar aggornamenti li saru kienu:


Data ta' l-aggornament: 14 ta' Gunju 2015

Issieheb fil-Mailing List billi timla dawn id-dettalji:

    Isem:
    Email:
Site Meter